Diensten Overzicht

Posted on

Stichting Advocaten Holland  werkzaam in heel Nederland met een vestiging met rechters en advocaten in Zwolle, Oosthuizen en Nijmegen biedt betaalbare hulp bij het oplossen van diverse sociale en juridische problemen voor particulieren en bedrijven o.a.:

Juridisch Advies, Rechtsbijstand, Incasso, Administratie, Belastingaangifte;

 • Incasso (No Cure No Pay) elk bedrag tot € 5.000,– bij de rechtbank, sector kanton.
 • Vertegenwoordiging in een civiele procedure bij de rechtbank, sector kanton;
 • Uw administratie op orde brengen en houden;
 • Het maken van diverse overeenkomsten en contracten;
 • Problemen bij de uitvoering van opdrachten; contracten en overeenkomsten;
 • Het maken van sponsorcontracten;
 • Het maken van een bijlage bij bestaande contracten;
 • Advies in huurzaken;
 • Het opstellen van een huurcontract;
 • Gratis incasso van de huurachterstand;
 • Het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
 • Advies inzake Verzekeringsrecht;
 • Advies bij het oprichten van een bedrijf; vereniging e.d.;
 • Het opstellen van een vennootschapscontract: Vennootschap onder Firma (VOF) of een Commanditaire Vennootschap (CV);
 • Het maken van Algemene Voorwaarden;
 • Advies bij het omzetten van uw huidige rechtsvorm naar een andere rechtsvorm;
 • etc.

Een kort advies is vrijblijvend en altijd GRATIS.

Stichting Advocaten Holland werkzaam in heel nederland met een vestiging in Oosthuizen en Nijmegen.

Sociaal – Juridisch Adviesbureau Stichting Advocaten Holland  biedt hulp bij het oplossen van diverse sociale en juridische problemen voor;

 • Particulieren
 • EenmanszakenFree Drum Kits
 • VOF en CV
 • Verenigingen
 • Bedrijven
 • Incasso
 • etc

Voor veel zaken kunt u bij ons (zie ons advocatenkantoor zwolle) terecht maar er zijn twee uitzonderingen;

Wij doen GEEN echtscheiding en strafrecht.

EEN KORT ADVIES IS ALTIJD GRATIS

Als u na het gratis advies van onze diensten gebruik wilt maken berekenen wij in overleg met u een redelijke vergoeding.

 

Heeft u vragen? Neemt gerust contact op!

Onze werkwijze:

Neem vrijblijvend contact met ons op als u een vraag of probleem heeft.

 • Beschrijft u kort en bondig maar wel zo volledig mogelijk uw probleem of de door u verlangde service.
 • Vergeet u niet om uw contactgegevens te vermelden zodat wij bij vragen contact met u kunnen opnemen. Uiteraard blijven de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk.
 • Een kort advies is altijd vrijblijvend en GRATIS. Als u na het gratis advies van onze diensten gebruik wilt maken berekenen wij in overleg met u een redelijke vergoeding.

Wij zijn werkzaam in heel Nederland en hebben een kantoor met Advocaten in Zwolle, Oosthuizen en in Nijmegen.

 …

Arbeids Recht

Posted on

Op het gebied van arbeidsrecht adviseert Osinga Advocaten over uiteenlopende kwesties, zoals indiensttreding, ontslag, reorganisatie, afvloeiingsregelingen, overnames en overgang van ondernemingen.

Wij bieden ondersteuning bij ontslagzaken, loonvorderingsprocedures en bij geschillen over concurrentiebedingen.

Verder stellen wij arbeids-, uitzend- en detacheringsovereenkomsten op. Wij adviseren ook bij de beëindiging van dergelijke overeenkomsten, zowel in het minnelijke als in het gerechtelijke traject.

Tot slot verstrekken wij advies over arbeidsvoorwaarden, relatiebedingen en arbeidsongeschiktheid.…

Ondernemings Recht

Posted on

Ons kantoor adviseert ondernemers en staat hen bij in procedures over alle bedrijfsaangelegenheden, van bedrijfsoprichting tot bedrijfsbeëindiging.

Osinga Advocaten heeft ruime ervaring met overnames, legal audits, handelscontracten, algemene voorwaarden, contractbreuk, insolventie, doorstart en liquidaties. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het opstellen en beoordelen van contracten met leveranciers, partners en klanten alsmede bij het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden.

Daarnaast adviseren en procederen wij over geschillen tussen bestuurders, aandeelhouders en commissarissen in een onderneming en begeleiden wij ondernemers/bestuurders in faillissementssituaties en surcéances van betaling.

 …

Vastgoed Recht

Posted on

Wij behandelen zaken op het gebied van commercieel vastgoed. Tot onze opdrachtgevers behoren kopers en verkopers van onroerende zaken, huurders en verhuurders, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, vastgoedbeheerders en makelaars.

Osinga Advocaten verstrekt adviezen, bemiddelt en begeleidt juridische procedures op het gebied van huurrecht, aankoop- en verkooptransacties, aanneming van werk, bouwrecht, erfpacht, opstal, appartementsrechten, burenrecht en projectontwikkeling.

In de huidige vastgoedpraktijk ligt het zwaartepunt op het huurrecht. Osinga Advocaten biedt haar opdrachtgevers ondersteuning bij het opstellen of beoordelen van huurcontracten, onderhoudsgeschillen, het voeren van beëindigings-, ontbindings-, ontruimings- en huurprijsvaststellingsprocedures en het indienen van een vordering tot in de plaatsstelling.…